Ocena brak

Pojęcia pedagogiczne - DOM DZIECKA

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Internatowy zakład wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat pozbawionych opieki rodziny. Zadaniem d.dz. jest zastąpienie wychowankom domu rodzinnego, pełnienie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, umożliwienie wykonania obowiązku szkolnego i zdobycia zawodu, przygotowanie do samodzielnego życia. Przed przyjęciem do d.dz. kandydat poddawany jest obserwacji w pogotowiu opiekuńczym. Opuszcza d.dz. po ukończeniu 18 r.ż. lub szkoły średniej. Swoistą odmianą d.dz. jest -* rodzinny dom dziecka

Podobne prace

Do góry