Ocena brak

Pojęcia pedagogiczne - CZAS WOLNY

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

[franc. loisir, ang. leisure, roś. dosug] Czas do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych: pracy zawodowej, nauki obowiązkowej w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych.

Czas wolny racjonalnie przeznacza się na:

1) odpoczynek, tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych,

2) rozrywkę, która sprawia przyjemność,

3) działalność społeczną o charakterze dobrowolnym i bezinteresownym,

4) rozwój. zainteresowań i uzdolnień jednostki przez zdobywanie wiedzy i amatorską

działalność artystyczną, techniczną, naukową czy sportową.

Podobne prace

Do góry