Ocena brak

Pojęcia innowacji, dyfuzji i akceptacji

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

Innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który jest postrzegany przez kogoś jako nowy. Pomysł może Istnieć od dawna, ale stanowi innowację dla osoby, która go postrzega jako nowy.

Rozpowszechnienie (dyfuzja) innowacji w społeczeństwie trwa zwykle wiele czasu. Rogers definiuje proces dyfuzji, jako „rozprzestrzenianie się nowego pomysłu ocl źródła, gdzie został wynaleziony lub stworzony, do jego ostatecznych użytkowników lub tych. którzy go akceptują".28 Z drugiej strony, proces akceptacji koncentruje się na „procesie umysłowym, w trakcie którego indywidualny odbiorca przechodzi ocl momentu, kiedy po raz pierwszy dowiaduje się o innowacji clo momentu, kiedy ją ostatecznie akceptuje". Akceptacja jest decyzją indywidualnego nabywcy, który postanawia zostać regularnym użytkownikiem produktu.

Przeanalizujemy obecnie podstawowe uogólnienia, sformułowane w oparciu o wyniki setek badań przeprowadzonych, w celu poznania sposobu akceptacji nowych pomysłów przez ludzi.

Podobne prace

Do góry