Ocena brak

Pogłos dźwięku

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Gdy dźwięk odbija się od ścian w pomieszczeniu, zwykle ma do przebycia stosunkowo niewielką odległość. Kolejne odbite dźwięki docierają do naszych uszu tak szybko po sobie, że nie odbiera­my ich jako wyraźnego echa. Dźwięk taki może wędrować po pomieszczeniu ulegając wielokrot­nemu odbiciu od ścian, szczególnie gdy są one wy­łożone bardzo twardym materiałem, jak na przy­kład kafelki w łazience. Wtedy poszczególne echa nakładają się na siebie przedłużając trwanie dźwię­ku. Zjawisko to nosi nazwę pogłosu.
Pogłos może powodować ciekawe efekty. Nie­wielki pogłos może polepszać jakość dźwięku. Często jednak pogłos jest zjawiskiem niepożąda­nym i czyni się starania, by go wyeliminować.
Pogłos w salach lekcyjnych jest wynikiem ist­nienia dużej ilości sztywnych, równoległych do siebie powierzchni, od których fale dźwiękowe doskonale się odbijają. Duże powierzchnie przeszklone dobrze odbijają dźwięki, podobnie jak tablice. Twarda podłoga z PCV, rzadziej z drewna, zwykle nie przykryta wykładziną znajduje się dok­ładnie pod doskonale odbijającą płaszczyzną beto­nowego sufitu. W celu eliminacji pogłosu w takich pomieszczeniach należy stosować materiały po­chłaniające fale akustyczne. Gruba miękka wykła­dzina doskonale zaabsorbuje większość dźwięków, które odbiłaby twarda podłoga. Sufit można wyło­żyć płytkami pochłaniającymi falę dźwiękową. Również zastosowanie grubych kotar i rozwiesze­nie tkanin na ścianach może zredukować pogłos. Wprowadzenie takich zmian skutkuje zwykle znacznym poprawieniem akustyki sali lekcyjnej.

Podobne prace

Do góry