Ocena brak

Poglądy Polaków na skuteczność prawa i skuteczność instytucji prawnych

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Na ogólne pytanie o skuteczność prawa zdecydowana większość Polaków

• Odpowiada, że polskie prawo jest nieskuteczne.

• Z odmawianiem prawu skuteczności współwystępuje  pogląd, że prawo najlepiej chroni interesy ludzi sprawujących władzę. Można więc powiedzieć, że nasilanie się przekonania o funkcjonalnym związku prawa z władzą polityczną jest odwrotnie proporcjonalne do dystansu dzielącego adresatów prawa od dysponentów tej władzy.

Hierarchia instytucji, które są postrzegane jako działające właściwie, jest nad wyraz jednolita w przekonaniu Polaków. respondenci przypisują poszczególnym instytucjom skuteczność interwencyjną, czynią to w takiej samej kolejności.

1. Instytucje znajdują się na trzech pierwszych miejscach, wybierane przez wszystkich respondentów, to: Rzecznik Praw Obywatelskich sąd  prokuratura.

2. Środkowe miejsca zajmują: Najwyższa Izba Kontroli, policja i Trybunał Praw Człowieka i Obywatela w Strasburgu,

• ostanie Urząd Skarbowy  Urząd Wojewódzki Urząd Gminny

Zgodnie z wcześniej stwierdzoną tendencją posłowie wyraźnie częściej niż inni ludzie deklarują zaufanie do różnych instytucji kontroli prawnej i administracyjnej (średnio w 58 procentach). Na przeciwnym biegunie— jako grupa wykazująca najmniejsze zaufanie sytuują się biznesmeni.

Podobne prace

Do góry