Ocena brak

Poglądy Polaków na cele prawa

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

• Zdaniem zdecydowanej większości Polaków prawo powinno przede wszystkim zapobiegać przestępczości i zwalczać ją.

• Tylko wśród posłów nich nieco częściej  jako główny cel prawa wymieniana jest cel partycypacja, tj. umożliwienie społeczeństwu za pośrednictwem prawa wpływania na rządzenie krajem.

• Zdaniem ponad dwóch trzecich posłów prawo powinno w pierwszej kolejności umożliwiać społeczeństwu wpływ na rządzenie krajem oraz zapobiegać przestępczości

• Większość bizmesmenów chciałaby, aby prawo przede wszystkim zapobiegało przestępczości i przeciwdziałało jej.

• Dziennikarze, tak jak respondenci z pozostałych grup, cel prawa utożsamiają z jego oddziaływaniami antykryminalnymi, a w następnej kolejności z celami partycypacyjnymi i koncyliacyjnymi

• Przeciętni Polacy więcej niż polowa opowiada się za realizacją celu wychowawczego a blisko trzecia część za celami koncyliacyjnymi partycypacyjnymi prawa

Karytatywny cel prawa, polegający na wdrażaniu przez prawo dobroci i szacunku w stosunkach międzyludzkich, który przypisywał prawu Leon Petrażycki, nie jest popularny wśród Polaków 

Podobne prace

Do góry