Ocena brak

Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków - Renesans

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Zwany inaczej Odrodzeniem. Zmieniło się myślenie, znów zaczęto zadawać pytania. Włoski humanista - Pico della Mirandola napisał, że Stwórca tak powiedział pierwszemu człowiekowi “Umieściłem cię w sercu Wszechświata, byś mógł łatwiej zobaczyć to, co jest dookoła ciebie. Ale niedługo ten pogląd miał się zmienić. 19 lutego 1473 r. w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik. Mając lat dwadzieścia cztery był biegły w medycynie, prawie kościelnym, ekonomii, matematyce oraz astronomii. Kopernik chcąc wyjaśnić zjawiska zachodzące na Ziemi i w jej otoczeniu, zainspirowany poglądami Arystarcha z Samos, zakłada trzy rodzaje ruchu Ziemi: w 24 godziny Ziemia obraca się wokół własnej osi, w ciągu roku, tak jak inne planety okrąża Słońce, także jej oś wykonuje ruch precesyjny.

Był to prawdziwy przełom - powstała nowa idea - nie Ziemia, a Słońce w środku Wszechświata - czyli układ heliocentryczny. Swoje dzieło “Sześć ksiąg o obrotach ciał niebieskich” zawierające te teorie, powstałe w latach 1515-1530, Kopernik wydał dopiero w 1543 r. Kiedy ta dedykowana papieżowi Pawłowi III książka dotarła do Rzymu (w dniu śmierci astronoma) została natychmiast umieszczona na indeksie ksiąg zakazanych. Według Kopernika Ziemi była tylko jedną z planet okrążających Słońce, nie miała specjalnego znaczenia, nie była nawet pierwsza w kolejności od Słońca (pierwszy był Merkury - okrążał Słońce w trzy miesiące, ostatni- Saturn- potrzebował trzydziestu lat na wykonanie tej wędrówki). Mistrz zmarł, nawet nie zobaczywszy wydania swojego dzieła. Pozostało przysłowieWstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”.

Jak się wkrótce okazało, Kopernik nie został sam. Poparł go min. Galileo Galilei (Galileusz) - włoski przyrodnik, fizyk, astronom, który jednak pod groźbą tortur musiał odwołać swoje naukowe przekonania i oświadczyć przed sądem Inkwizycji “Uznaję naukę Kopernika za nieprawdziwą, nigdy nie uważałem jej za prawdziwą”. Oprócz tego, że wyznawał heliocentryczną teorię Wszechświata, Galileusz udoskonalił lunetę i dzięki niej odkrył cztery pierwsze księżyce Jowisza, pierścienie Saturna i fazy Wenus. Kopernika poparł również Niemiec, Johannes Kepler początkowo nauczyciel, potem nadworny astronom i matematyk Rudolfa III. Potwierdził on heliocentryczny obraz świata w swoich dziełach “Nowa astronomia”(1609), “Harmonia świata”(1619) oraz w “Zarysie astronomii kopernikańskiej”(1618-22). W “Nowej astronomii” Kepler publikuje także dwa prawa: o tym, że orbity planet są elipsą, “prawo pól”. W dziewięć lat później formułuje trzecie prawo ruchu planet.

Podobne prace

Do góry