Ocena brak

Poezja wobec rewolucji - Wobec doświadczeń radzieckich

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

Komunizm nie zdobył świata. Odniósł zwycięstwo w krajach dawnego imperium carskie-go. Po bolszewickim zamachu stanu w Piotrogrodzie 11917 roku na zgliszczach Rosji car-skiej uformowało się  w i e l o n a r o d o w e  p a ń s t w o  i d e o l o g i c z n e, które przy-brało nazwę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Sowieckich).Przedtem komunizm był utopią. Czyli domeną Dobra, Prawdy i Piękna.

Teraz utopia sta-wała się realnością, w której walczyli między sobą – na śmierć i życie – nie tylko zwolennicystarego i nowego ładu („biali” i „czerwoni”, „biedniacy” i „kułacy”), ale jednocześnie, jakżedramatycznie, różnicowały się postawy wewnątrz obozu rewolucyjnego. Okazało się niemalnazajutrz po zwycięstwie, iż nie ma zgody wobec fundamentalnych kwestii ideologicznych.Poszczególne doktryny dochodziły swoich racji nie tylko przy użyciu argumentów intelektu-alnych, lecz także – brutalną przemocą.

Podobnie jak w epoce Wielkiej Rewolucji Francu-skiej, tak w latach straszliwej wojny domowej w Rosji, na Ukrainie, w Gruzji, Azerbejdżanie,na Syberii – narastał terror i głód, szerzył się bandytyzm grup przestępczych i aparatu policyj-nego, toczyła się bezpardonowa gra o władzę, inscenizowano procesy polityczne, nasilano ma-sowe aresztowania. Rewolucjoniści zabijali rewolucjonistów. Bolszewicy eliminowali mień-szewików, pacyfikowali i sami ginęli od kul anarchistów. Do Włodzimierza Lenina strzelaławcale nie „biała” fanatyczka, lecz członkini partii eserów (socjalistów – rewolucjonistów).

Sambolszewizm nie był orientacją jednolitą, rozmnażały się w nim liczne „odchylenia”. Z biegiemlat walka o władzę przypominała wojnę mafii. Ludzie Stalina polowali na ludzi Trockiego, Bu-charina i innych rywali potężnego dyktatora, a kolejne ekipy bezpieczeństwa wewnętrznegorozprawiały się ze swoimi poprzednikami, by za jakiś czas paść ofiarą swych następców. Roz-rastała się przestrzeń lagrowa, obozy koncentracyjne upodobniały komunizm do niewolnictwa.

Podobne prace

Do góry