Ocena brak

Poezja wobec religii - Poezja i policja

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

Autorów kwestionujących prawdy wiary oskarżano nieraz o bluźnierstwo, za co groziłproces i prycza w celi więziennej. Opinia publiczna dzieliła się natychmiast na dwie „armie”– o b r o ń c ó w  w o l n o ś c i  s ł o w a  oraz  z w o l e n n i k ó w  c e n z u r y  r e p r e s y jn e j (polegającej na konfiskacie publikacji i ukaraniu sprawcy).Jedną z głośniejszych była sprawa futurysty Anatola Sterna w związku z jego wierszem oMatce Boskiej, który sąd wileński uznał za blużnierczy.

Poeta spędził trzy miesiące w aresz-cie, został – bez zgody na powołanie eksperta – skazany na rok więzienia. Bronili go w liścieotwartym pisarze (Wacław Berent, Juliusz Kaden – Bandrowski, Antoni Słonimski, LeopoldStaff, Stefan Żeromski) i choć wyroku nie wykonano, to uchylono go dopiero po dwu latachod złożenia apelacji.

Surowość i podejrzliwość cechowała zwłaszcza ówczesną prowincję. Kłopoty miewali nietylko ateiści, ale i ludzie pobożni, gdy w wierszach wykraczali poza wyobrażenia uznane zadopuszczalne. Jerzy Liebert (w tym rozdziale poznamy go bliżej) ogłosił wiersz Pan Bóg ibąki – o tym, jak Pan Bóg bawi się z bąkami i koniczyną, w zabawie stosuje dowcipne fortelei, niby „dziecko płoche”, cieszy się, gdy zatroskane owady uda mu się wprowadzić w błąd.Wiersz pomysłowy, ciepły, stylizowany na poezję dziecięcą (podobne znamy dziś z tomówpoetyckich księdza Jana Twardowskiego).

Niewinny żart autora zwrócił uwagę policji.„Wiersza tego nie rozumieli dobrze obywatele Lwowa wysuwający oskarżenie o bluźnierstwo– pisze Jacek Łukasiewicz. – Liebert wiele razy był wzywany do  sędziego śledczego, nimsprawa została definitywnie umorzona”.Aura kryminalna sprzyjała rozmaitym plotkom i legendom. Legendarne są dzieje wierszaGałczyńskiego Serwus, madonna*, który – wedle do końca nie sprawdzonych informacji (po-dawanych jednak w różnych wydaniach wierszy Gałczyńskiego) – miał być w intencji autorawierszem miłosnym, a na życzenie redakcji „Prosto z mostu” został przerobiony na wierszreligijny...

Podobne prace

Do góry