Ocena brak

Poezja wobec religii - Miejsce poezji religijnej

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

„Nie znajdowała się ona w centrum ówczesnego ruchu poetyckiego, stanowi jednak zjawi-sko na tyle się wyróżniające, że warte zastanowienia” – piszą o poezji religijnej Michał Gło-wiński i Janusz Sławiński. Podobny sąd wypowiada Artur Hutnikiewicz: jego zdaniem poezjareligijna po 1918 roku „nie osiągnęła może szczytów liryki rzymskiej Mickiewicza i dojrzałejkonsekwencji Norwida, grzeszyła niekiedy werbalizmem i pustą retoryką dewocyjnych ko-munałów, ale w swych manifestacjach najdoskonalszych przemawiała językiem autentycznejwiary, szczerości i prostoty.

W wielogłosowym bogactwie poezji dwudziestolecia stanowiłaton nie narzucający się, dyskretny, ale brzmiący wyjątkowo pięknie i czysto.”

Podobne prace

Do góry