Ocena brak

Poezja wobec katastrofy - Apokalipsa spełniona

Autor /Wincent Dodano /29.04.2011

Okupacja. Terror. Hitlerowskie i stalinowskie obozy niewolniczej pracy oraz systematycz-nego ludobójstwa. Tym okazała się katastrofa drugiej wojny światowej. Rzeczywistość oku-pacyjna, którą w Polsce nazwano  a p o k a l i p s ą  s p e ł n i o n ą, rozmiarami zbrodni orazgrozy przerosła najczarniejszą wyobraźnię przedwojennych wróżbitów klęski.

Gdy literackie przepowiednie się spełniły, młoda generacja powrześniowa manifestowaławięź najbliższą z dorobkiem katastrofistów, uznając za swoich mistrzów i nauczycieli – naj-wybitniejszych w tym nurcie – Czechowicza i Miłosza.

Podobne prace

Do góry