Ocena brak

POEZJA NIE TYLKO ROMANTYCZNA

Autor /punk Dodano /07.03.2011

Norwid w swojej twórczości odbiegał od konwencji swej epoki, ale i też wiele go z nią łączy:

1. Elementy tematyczne - poparcie przejawów walki o niepodległość, umiłowanie swobody, wolności i narodowej („Bema pamięci...”) i społecznej („Do obywatela...”).

2. Bezkompromisowość w dążeniu do celu. Sprawiedliwej idei nie da się zniszczyć, nie ginie ona z człowiekiem. Trwa z pokolenia na pokolenie, aż do zwycięstwa.

3. Hołd dla niepospolitych ludzi, indywidualistów.

4. Bohaterowie romantyczni to indywidualności, którzy swą działalnością i desperacją w działaniu potrafili zadziwiać. Oddawał szacunek postaciom wykreowanym  na bohatera romantycznego. Norwid odbiegał od romantyzmu, idąc w swym własnym kierunku. Sztukę traktował jako formę pracy twórcy i odbiorcy. W dziedzinie form literackich stworzył wiele artystycznych konwencji, które w romantyzmie jeszcze nie istniały.

Charakterystyczne cechy jego twórczości:

1. tworzenie neologizmów

2. lapidarność, oszczędność słowa, dążenie do maksymalnego skrótu

3. nadawanie wyrazom nowych znaczeń

4. przemilczenie, niedopowiedzenie do końca pewnej myśli

5. stosowanie wielokropka jako graficznego znaku niedopowiedzenie; wiersze nie kończą się z reguły puentą ale zachętą do intelektualnej pracy

6. posługiwanie się elipsą (pominięcie pewnego elementu zdania będącego jego częścią składową)

7. posługiwanie się aluzją, symbolem

8. synteza środków wyrazu, synteza sztuki, stworzenie  w utworze pewnego nastroju poprzez zaatakowanie różnych zmysłów czytelnika

Podobne prace

Do góry