Ocena brak

Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Autor /dezerter Dodano /15.04.2011

Student uniwersystetu w Wittenberdze i Lipsku, najpierw protestant, a potem gorliwy katolika, zmarł w wieku  31 lat - nazywa Julian Krzyżanowski ,, zwiastunem baroku ” Cały jego dorobek twórczy to kilka pieśni, psalmów, psalmów epitafiów i sześć sonetów. Dorobek ten w 20 lat po śmierci poety opublikował  brat Szarzyńskiego w tomiku pt. ,, Rytmy albo wiersze polskie ”. Szarzyński zmarł jeszcze przed Janem Kochanowskim, ale w twórczości jego doszły do głosu tendencje, które miały się dopiero przyjąć w epoce baroku.   W sonetach doszła do głosu jego głęboka pobożność, poczucie marności i nietrwałości doczesnego życia oraz kult Matki Boskiej. Życie ludzkie pojmował poeta jako ustawiczny bój, ciągła walkę ducha z szatanem.

W sonetach także ujawniły się spotęgowane przez chorobę skłonności mistyczne, wyrażające się w pragnieniu bezpośredniego obcowania z Bogiem, które łagodzi gorycz i  trud wojowania z własnymi słabościami w życiu codziennym.  Pełen pesymizmu obraz człowieka i jego losu przedstawił poeta w sonecie V  „O nietrwałości  miłości rzeczy świata tego” - człowiek zmuszony jest przeżywać wciąż  dramatyczny konflikt ponieważ tkwią w nim sprzeczne uczucia, a mianowicie „z żywiołów utworzone ciało (...) zawodzi duszę, której wszystko mało”.

Ciało  pojmowane jest zgodnie ze średniowiecznymi poglądami jako  siedlisko  grzechu, pragnie miłości rzeczy świata tego”, a więc  bogactwa,  władzy,  sławy  i rozkoszy. Natomiast tęsknoty duszy są trudne  do  zaspokojenia,  ponieważ celem jej pragnień jest wieczna i prawa piękność, czyli Bóg i  zjednoczenie się z nim. Autor przedstawia wewnętrzne zmagania,  walkę  sprzecznych dążeń, wchodząc w ten sposób w obręb tematyki filozoficznej. Świat ulega ciągłym zmianom a zmienność jest także udziałem człowieka, który jest ,,rozdwojony w sobie „ ciągle szuka w samotności właściwej drogi, wciąż walczy z własnymi słabościami         

Cechy poezji Sępa-Szarzyńskiego:

•  nie ma w niej pochwały świata; Bóg to jedyny cel miłości;  występuje duży dystans między Bogiem a człowiekiem; nieufność wobec  świata  i ludzi;

•  świat domeną szatana;

Podobne prace

Do góry