Ocena brak

Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Tradycje rodzime

Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011

O tym, że dla pisarzy kabaret może być wielką pokusą nawiązania bezpośredniego kon-taktu z odbiorcą, w Polsce wiedziano od czasów krakowskiego „Zielonego Balonika” (1905 –1912). Instytucja kabaretu była wprawdzie wynalazkiem zagranicznym, ale polskie „spóźnie-nie kabaretowe” – w odróżnieniu od innych naszych spóźnień – nie rodziło poczucia niższo-ści, gdyż tradycje, z których wyrósł kabaret, tradycje literackich zabaw organizowanych wgronie cyganerii artystycznej, obyczaje improwizacji poetyckich i przedstawień amatorskich –mieliśmy nie mniej głębokie niż inne obszary Europy.

Gdy Julian Tuwim w jednym ze swych wczesnych wierszy tak oto zapraszał publicznośćdo wspólnego przeżycia poezji: „Przyjdźcie dziś wieczorem do karczmy, kochani moi druho-wie, pogwarzymy sobie przy piwie”, czytelnik mógł w tym wezwaniu (nie bez kozery archa-izowanym) usłyszeć echo prastarej polskiej poezji biesiadnej, rozpoznać – pamiętające czasyJana Kochanowskiego – krotochwilne rymy układane „dobrym towarzyszom gwoli”.Kabaret w Polsce przetrwał lata wielkiej wojny.

W czasach niepodległości wzbogacił się onowe style, kręgi entuzjastów i – nieodzowne w tej dziedzinie sztuki – nowe „gwiazdy”.Do legendy „Zielonego Balonika” Dwudziestolecie miało stosunek  niejednoznaczny. De-biutanci szanowali tę tradycję, mimo iż zrosła się z obrazem Młodej Polski. Cóż, po 1918roku wręcz należało znęcać się nad młodopolszczyzną, lecz nie nad całą: jedynie nad płaczli-wą, neurasteniczną, posępną.

Otóż w „balonikowym” śmiechu Boya  i innych bywalców „Ja-my Michalikowej” wyczuwało się zapowiedź buntu wobec młodopolskiego ponuractwa, awięc postawę przyjazną aurze ery powojennej.„Byłoby fałszem, gdybym chciał twierdzić, że naszym celem było  wznowienie świetnejtradycji »Zielonego Balonika«„ – pisał w 1925 roku Antoni Słonimski. Zauważmy, iż poetawstępującego pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej dystansuje się  tu wobec poprzedników,zarazem jednak potrafi oddać hołd ich świetności.

Podobne prace

Do góry