Ocena brak

Poezja kabaretowa - Nakaz buntu

Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011

W kabaretowej ocenie rzeczywistości faworyzowano postawy buntownicze, niepogodzonez tym, co uznawane oficjalnie, uświęcone tradycją lub modne. K a b a r e t o w o ś ć  b y ł a  no n k o n f o r m i z m e m.

W imię nonkonformizmu wolno było zdradzić ideologię, jeżeli ideologia zdradzała człowieka. Dlatego też kabaret literacki w różnych krajach bywał nie tylko lewicowy, niekiedy także prawicowy, pro – i antyrządowy, pacyfistyczny i patriotyczny,antymieszczański (Tuwim) i antyinteligencki (Gałczyński).Kabaretową zasadę etycznej kontroli nad ideologiami dobitnie wyraził Antoni Słonimski wwierszu Bunt:Że się me serce byle czym przeczułaI że ma w słowach pasję oczywistą,W monarchii będę rewolucjonistą,

A w republice będę wielbił króla.Proszę zwrócić uwagę na wyrażenie „byle czym przeczuła”. To słowa ironiczne, z ukrytymcudzysłowem. W istocie tylko ludziom zniewolonym dyktaturą mody lub przesądu – niepo-koje poety wydadzą się spowodowane „byle czym”. Dla poety owo pozorne „byle co” ozna-cza wartość zagrożoną, wymagającą obrony.Kabaret stawał po strome słabszego.

Czynił to prowokacyjnie. W twórczości Słonimskiegoto jedna z trwałych norm. Gdy w 1918 roku świętowano zwycięstwo nad Niemcami – Sło-nimski wierszem Alles, alles über Deutschland (recytowanym w „Pikadorze”) upomniał się oposzanowanie godności pokonanych.Pikadorczykom zarzucano, iż ich buntowniczość jest ogólnikowa,  łatwo przewidywalna.Cóż, świat w ludzkich oczach był i pozostanie czarno – biały, odpowiadała (nie wprost) po-ezja nurtu kabaretowego. Nie zmienimy człowieka. Poezja może dbać jedynie o to, by warto-ści nie zastygały w bezmyślnym frazesie.

Podobne prace

Do góry