Ocena brak

Poezja filozoficzna - Odmiany poezji filozoficznej w Dwudziestoleciu

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

W świadomości poetyckiej Dwudziestolecia poetycki traktat filozoficzny wydawał się ga-tunkiem przestarzałym. Zarysy jego nieoczekiwanego odrodzenia można zauważyć tuż przedwybuchem wojny – w wierszach Czesława Miłosza (np. O książce*. Do księdza Ch.*), choćdopiero po wojnie ten gatunek odżyje w całej pełni (Miłosza Traktat moralny).

Odmiana II po 1918 roku miała pojedyncze urzeczywistnienia, lecz traktowanie wierszajako ilustracji tez konkretnej szkoły czy poglądów konkretnego myśliciela nie było dla tejepoki charakterystyczne. Jeżeli niektóre nurty poezji ówczesnej sprzymierzały się z filozofią,to dokonując ogólnych wyborów światopoglądowych.Realizacji imponujących ilościowo nie miała także w latach 1918 – 1919 odmiana III, czylifilozofia ukryta w poezji. Wydała ona wszak arcydzieło bezsporne: wiersze Bolesława Le-śmiana (zajmiemy się nimi niebawem).

Podobne prace

Do góry