Ocena brak

Poezja filozoficzna - Kto pierwszy?

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

Historia literatury ceni filozofię tak wysoko, że jej oddaje pierwszeństwo w omówieniachprądów i przewrotów umysłowych. Jak gdyby nowe epoki inicjowała zawsze filozofia, a pisa-rze naśladowali jedynie wielkich myślicieli.Filozofowie – odwrotnie! – nierzadko są gotowi przyznać palmę pierwszeństwa poetom.„Kiedyś już Kartezjusz powiedział, że myśli głębokie spotykamy  raczej u poetów, a nie ufilozofów – pisze Barbara Skarga. – Tego rodzaju pogląd dominował w epoce romantyzmu.”Wielki myśliciel czasów romantyzmu, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), po-ezję stawiał ponad filozofią – jako szczytowy moment w przemianach ducha.

Również w XXwieku można się spotkać z poglądem, że to poezja wyprzedza swój czas, pierwsza przełamujezakrzepłe schematy i to ona winna być natchnieniem filozofii.Nikt w tej dyskusji nie ma racji ostatecznej. Obie dziedziny wiele sobie zawdzięczają,konkurują o „rząd dusz”; raz po raz oddalają się od siebie i znowu odzyskują utraconą więź.

Podobne prace

Do góry