Ocena brak

Poezja filozoficzna - Filozofia i poezja: różnice

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

Filozofia komunikuje własny obraz świata przy pomocy pojęć, które łączą się w logicznyciąg wynikania – stanowiący podstawę kompozycyjną  t r a k t a  t u. Traktat wymaga syste-matycznego  w y k ł a d u (d y s k u r s u), rytmu pytań i odpowiedzi, wyrazistych tez orazwspierających je argumentów.

Szczególną rolę w strukturze traktatu odgrywa nastawieniepolemiczne, które powoduje, że traktat rozwija się jako spór między prawdą a fałszem, real-nością a urojeniem, innowacją a przesądem.Poezja komunikuje swój obraz świata inaczej.Po pierwsze, jest to obraz daleki od traktatowej spójności. Łatwo się obywa bez polemiki.

Wiersz wyraża prawdę jakiejś chwili lirycznej, która nie musi przeczyć innym prawdom –innych chwil. Trzeba wysiłku ze strony odbiorcy, by w wielu wierszach (jednego autora, gru-py, pokolenia, kierunku) dostrzec wizerunek świata – wyłaniający się z ułamków rozbitegolustra.Jest to, po drugie, obraz częściowo zaszyfrowany. Formuje się w mowie, którą można nie-kiedy rozumieć dosłownie, częściej jednak trzeba zgadywać jej sensy, przedzierać się przezniedomówienia, aluzje, metafory.

Podobne prace

Do góry