Ocena brak

Poezja filozoficzna - Dwudziestolecie pyta: co to znaczy „być”?

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

„Być – znaczy być postrzeganym” – pisał filozof angielski  George Berkeley (1685 –1753). W Dwudziestoleciu ta myśl wydawała się coraz mniej jednoznaczna czy prostolinijna.Być postrzeganym, mówiono, to jeszcze nie wyjaśnia zagadki istnienia.

Trzeba bowiem za-pytać: j e ż e l i  p o s t r z e g a n y m, t o  p r z e z  k o g o? Chodzi o postrzeganie człowiekaprzez siebie samego czy człowieka przez innych ludzi?

Czytelnicy powieści ówczesnych znaliodpowiedź Zofii Nalkowskiej (1884 – 1954) z jej powieści Granica (1935): „Jest się takim,jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce, w którym się jest”.

Do góry