Ocena brak

Poezja filozoficzna - Dwa pytania

Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011

Filozofia upodobała sobie słowa pochodzące jakby z powieści grozy lub z sensacyjnegoreportażu: „tajemnica”, „zagadka”, „tajniki”. Mówi się w pismach mężów uczonych o tajem-nicy istnienia (ulubione wyrażenie Witkacego), o zagadce bytu, o tajnikach umysłu.

W dzie-jach filozofii dwa tajniki są odwieczne i fundamentalne, a wyznaczają je dwa pytania:Jak istnieje świat? Jak poznajemy świat?Dziedzina filozofii, rozważająca tajemnice istnienia świata, nazywa  się o n t o l o g i ą  al-bo t e o r i ą  i s t n i e n i a. Na pytanie drugie, poruszające kwestie sposobów i granic pozna-wania świata, odpowiada  e p i s t e m o l o g i a – nazywana też  t e o r i ą  p o z n a n i a.

Podobne prace

Do góry