Ocena brak

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - Miniatury miłości

Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011

Życie osobiste poetki było pogmatwane, niespokojne (miłości i rozstania, zamążpójścia irozwody). Miłość to zarówno prywatny dramat, jak i jeden z największych tematów poezjiautorki Pocałunków. Dla podmiotu i bohaterów jej wierszy  m i ł o ś ć  j e s t  s e n s e m  i s tn i e n i a, stanowi energię zespalającą człowieka z przyrodą, z cieniami przeszłości (wierszvalentino), z materią żywą i martwą, a zarazem wykracza poza granice doświadczeń i doznańwyłącznie człowieczych.

Miłość wydaje się ważniejsza od literackich sukcesów. Debiutującapoetka wyznaje kokieteryjnie, choć nie bez autoironii, w wierszu Złote myśli kobiety: „ Wo-lałabym, by mnie Mickiewicz chciał całować, / niż gdyby mnie chciał słuchać”. Miłość zaw-sze jest najprostszą diagnozą najbardziej zawiłych tragedii; prawdziwy problem Ofelii zHamleta Williama Szekspira polega na tym, iż nie potrafi, nawet po śmierci, uwierzyć, że jej„nie kochano, po prostu” (Ofelia). Nie ma wartości wyższej od miłości.

Do czego się modli-my? Do „Pocałunku, który jest w niebie” (Modlitwa). Czym jest somnambulizm? Filtrem zksiężycem! (Słowa lunatyczki). W tym świecie nawet mumie są „miłosne” i – szczęśliwe (Se-rapion i Thais). Bohaterowie świata Pawlikowskiej nie znają wstydu miłości, nawet jeżelizazdroszczą jej... zwierzętom (jak w Lwach w klatce):

Lwica senna i naga nie czuje więzienia.

Leżąc spogląda w oczy królowi stworzenia.

On się przybliża, cały w grzywie i w męskości,

a jakaś pani patrzy – i płacze. Z zazdrości.

Raz dramatyczna, kiedy indziej krotochwilna, raz wyzwalająca zadumę, to znów pobu-dzająca pracę wyobraźni naiwnej, nieomal dziecięcej, kapryśna i niestabilna miłość w wierszach Pawlikowskiej nie jest miłością jedną, dozgonną, scaloną, lecz – jak życie – rozpraszasię na wiele osobnych zdarzeń, na sezony i chwile, romanse i zwątpienia, urzeczenia i rozpa-cze. Taki obraz miłości najwierniej uobecnia się w tekstach krótkich, organizujących jedyniena moment emocje i myśli, jakby świat zaczynał się po wielokroć wciąż od nowa...

Podobne prace

Do góry