Ocena brak

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - Kunsztowne, kompetentne, niespokojne

Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011

W biografii Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej można znaleźć  niejedną okolicznośćsprzyjającą predylekcji do miniatur. Z domu wyniosła szacunek dla kunsztu. Wnuczka mala-rza Juliusza Kossaka, córka malarza Wojciecha, siostra malarza  Jerzego, przez krótki czasbyła wolną słuchaczką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i choć wybrała muzę poezjilirycznej, w obcowaniu z malarstwem poznała wagę – tak istotnej w układaniu epigramów –sprawności technicznej.

A ponadto: jej rozległe zainteresowania – historycznoliterackie, filo-zoficzne, przyrodoznawcze, wreszcie parapsychologiczne, zainteresowania wspomagane da-rem obserwacji, kontaktami z wybitnymi ludźmi, licznymi podróżami, wreszcie wiedzą źró-dłową (znała kilka języków obcych), stanowiły mocne wsparcie dla mistrzyni miniatur ogar-niających różne obszary wiedzy.

„Ileż w jej wierszach ścisłych, często odkrywczych spostrzeżeń o świecie roślin i zwierząt,jakie ostrowidztwo obserwacji! – pisał Julian Przyboś. – Przypuszczam, że niektóre z jej po-etyckich spostrzeżeń o świecie roślin i zwierząt mają chyba wartość naukową. Przeczytajcie,co mówi o śpiewie słowika w Szkicowniku poetyckim”.

Podobne prace

Do góry