Ocena brak

Poezja awangardowa - Zachwyt i męczarnia

Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011

A przecież praca rodzi także ból. Orka „wypruwa muskulaturę”, ciało cieśli trud „rozcinapromieńmi bólu”, wysiłek tokarza „oczy przekłuwa światłem”. A u t o r  p o s z u k u j e  s p rz e c z n o ś c i, k o n t r a s t ó w, n a p i ę ć.

Interesuje go dramatyzm pracy. Z jednej stronyludzkie ciało: miękkie, kruche, podatne na skaleczenie; z drugiej – szorstka, ostra, przerażają-ca materia maszyny. Budowniczowie mostu na Wiśle „harują pazurami do krwi”, robotnicyczują, jak ogień wlewa się w ich „natężone żyły”.

Podobne prace

Do góry