Ocena brak

Poezja awangardowa - Wyrażajmy wyrażalne!

Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011

„Pogodzenie się z myślą, że istnieją sprawy, dla których artysta nie znalazłby  p e ł n e g owyrazu, byłoby małodusznością” – stwierdzał Przyboś w 1938 roku Krytykował przeświad-czenie symbolistów, iż poezja nigdy nie dotrze do tajemnic ukrytych przed człowiekiem, astać ją jedynie na to, by wyrażać niewyrażalne „Bądźmy ambitniejsi – wołał – wyrażajmywyrażalne” Podzielał (do końca życia) pogląd Peipera o  b l i s k o ś c i  p o e z j i  i  n a u k iWierzył w możliwość prawdy poetyckie) – równie doniosłej jak prawda naukowa.

Podobne prace

Do góry