Ocena brak

POETA DOCTUS W TWÓRCZOŚCI K.JANICKIEGO I J.KOCHANOWSKIEGO

Autor /waldus Dodano /06.03.2011

Klemens Janicki był mecenasem i finansistą. Nie czerpał z tego korzyści. W „Elegii o sobie samym do potomności” ukazuje on swoją biografię. Wspomina ludzi, nauczycieli, ojca, lekarza, poetów starożytnych, Zygmunta Starego, Atenę i Piotra Kmitę. Jest wdzięczny za pomoc, szanuje ich, odnosi się do nich z ufnością i ciepłem. Są jego dobroczyńcami. Szanował siebie i był świadom swojego talentu. Widzimy tu typową postawę renesansowych twórców. Szacunek do siebie jako człowieka, do własnego talentu, poczucie indywidualności i mocy twórcze.

−  humanista - artysta

−  głód wiedzy

−  satysfakcja i radość z nauki

−  otacza czcią dokonania artystyczne antyku.

−  szanuje innych ludzi

−  oddaje cześć istocie ludzkiej

−  wierzy w moc twórczą

−  poczucie własnej indywidualności, dba o nią, rozwija swój talent i osobowość

Podobne prace

Do góry