Ocena brak

Podzielność pionowa kont

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Pionowy podział konta polega na wyodrębnianiu z jednej strony konta dzielonego określonej części zapisów i przeniesieniu ich na konto powstałe w wyniku dzielenia.

Podział pionowy stosowany jest:

1. w celu uzyskania większej przejrzystości zapisów na kontach;

2. gdy ewidencję danego składnika majątku prowadzi się według wartości umownych, różniących się od wartości bilansowej. Prowadzi to do powstania tzw. Kont korygujących.

Podobne prace

Do góry