Ocena brak

Podziały terytorialne państwa w administracji publicznej - Specjalny

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

(administracja specjalna) Dla celów specjalnych, odbiega od podziału zasadniczego. Odpowiada potrzebom funkcjonowania administracji specjalnej, która opiera się często na innym podziale terytorialnym np. administracja morska, która nie może funkcjonować w oparciu o podział zasadniczy lub np. administracja górnicza, administracja graniczna.

Charakter tych zadań, specyfika, potrzeba wyodrębnienia niezależności od pozostałej administracji np. zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa nie odpowiadają podziałowi zasadniczemu państwa. Uważa się, że nadmierność podziałów specjalnych jest zjawiskiem negatywnym, utrudniającym funkcjonowanie administracji. Nadmiar podziałów specjalnych jest czynnikiem negatywnym i utrudniającym koordynację i działania administracji państwa.

Podobne prace

Do góry