Ocena brak

Podziały terytorialne państwa w administracji publicznej - Pomocniczy

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

(ma charakter niesamodzielny, związany jest z określonym rodzajem podziału zasadniczego z województwem, powiatem lub gminą). Aby administracja na określonym szczeblu podziału np. gminy mogła realizować w pełni zadania to do zasadniczego podziału należy stworzyć jednostki podziału pomocniczego. Odnosi się to administracji samorządowej, a także do rządowej.

W Polsce to ustrojowe jednostki podziału pomocniczego, jeżeli chodzi o administrację samorządową występują na poziomie gminy wiejskiej są to sołectwa, na poziomie gminy miejskiej są to dzielnice lub osiedla. Natomiast w administracji rządowej, która także korzysta z tego podziału pomocniczego to na szczeblu województwa tworzy się delegatury urzędów np. wojewódzkiego. Wynika to z ostatniego podziału terytorialnego państwa. W związku z tym, że z 49 województw utworzono 16.

Tam gdzie duże ośrodki straciły pozycję ośrodków wojewódzkich, aby ta degradacja nie nastąpiła gwałtownie to w byłych województwach zachowano ośrodki władz administracji rządowej w postaci delegatur. Ponieważ celem samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, czym mniejsza jednostka tym łatwiejsza jest identyfikacja potrzeb społeczności(delegatury).Korzystniej jest tworzyć jednostki podziału pomocniczego, które nie mają wszystkich atrybutów władzy publicznej nie potrzeba wyposażać ich we wszystkie te atrybuty, mniejszy jest koszt, a jednocześnie większe możliwości zaspokajania potrzeb.

Podobne prace

Do góry