Ocena brak

Podziały prawa w ramach systemu

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym.

Państwo tworzy te normy według określonego porządku. W następstwie tej działalności wyróżniamy „pionowy” i „poziomy” system prawa. Z pionowym mamy do czynienia, gdy porządkujemy normy prawne w zależności od normotwórczych kompetencji organu państwowego, który dany akt prawny wydał. Kryterium porządkującym jest tu zatem kryterium mocy prawnej aktu normatywnego, która zależy od miejsca, jakie w systemie organów państwowych zajmuje ten organ, który wydał dane prawo. Poziomy system prawa otrzymamy wówczas, gdy za kryterium porządkowania przyjmiemy treść stosunków społecznych, które regulowane są przez normy prawne.

W ramach systematyki opartej o treść regulowanych stosunków społecznych można stosować dalsze kryteria: kryterium przedmiotowe, które pozwała wyróżnić w ramach systemu prawa jedną sferę stosunków społecznych od innej za pomocą przedmiotu tych stosunków, czyli tego, co dana norma reguluje; kryterium podmiotowe wyróżnia jedną sferę stosunków od innej za pomocą podmiotów tych stosunków, czyli tego, kto w te stosunki wchodzi. Współczesne systemy prawne w oparciu o kryterium przedmiotowe dzielą się na gałęzie, czyli działy prawa.

Podobne prace

Do góry