Ocena brak

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG. ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Podział:

a) według źródła powstania

- ex contractu – z umów zaskarżalnych według prawa cywilnego

- quasi ex contractu – ze zdarzeń podobnych do kontraktów – powstawały z prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, bezpodstawnego wzbogacenia, przypadkowej wspólności majątkowej, opieki,  i zapisu testamentowego

- ex delicto (ex maleficio) – z deliktów prawa rzymskiego – kradzież, rabunek, uszkodzenie cudzej rzeczy, zniewaga (pr. cywilne); podstęp, groźba, działanie na szkodę wierzycieli, gorszenie cudzego niewolnika (pr. pretorskie)

- quasi ex delictio – ze zdarzeń podobnych do deliktów – odpowiedzialność sędziego, wylanie lub wyrzucenie czegoś z budynku, zagrożenie bezpieczeństwa na drogach, odpowiedzialność właścicieli statków, karczm i stajen.

- zobowiązania z niektórych pacta – z niektórych umów, które nie były kontraktami

Podobne prace

Do góry