Ocena brak

Podział zadań publicznych samorządowych

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

 1. zadania własne:

  • zadania obligatoryjne

  • zadania fakultatywne

 2. zadania zlecone:

  • z zakresu administracji rządowej (zlecone przez organy administracji rządowej).

  • porozumienie.

Zadania własne to te dotyczące potrzeb społeczności lokalnej(gminne, powiatowe, wojewódzkie),natomiast zadania zlecone to zadania z obszaru państwa realizowane przez administrację rządową, ale mogą być przekazywane do realizacji przez samorządy terytorialne. Czym więcej samorząd będzie miał zadań własnych tym większą będzie miał samodzielność.

Im większa decentralizacja państwa tym większa ilość zadań własnych tzn. większa samodzielność samorządów, a ograniczenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadania własne mają charakter lokalny, wszystkie zadania wykraczające poza charakter lokalny będą zadaniami zleconymi przez administrację rządową.

Charakter finansowania zadań:

 • zadania własne finansowane są bezpośrednio przez jednostki samorządu,

 • zadania zlecone są finansowane przez organy administracji rządowej.

W przypadku porozumienia organ administracji rządowej zlecający dane zadania np. gminie musi przeznaczyć określone środki finansowe, organizacyjne na to, aby te zadania zrealizować.

Administracji rządowej jest skuteczniej i efektywniej przekazać pewne zadania samorządowi lub środki finansowe i organizacyjne, ponieważ samorząd jest bliżej potrzeb społeczności lokalnej i lepiej wykona takie zadania niż administracja rządowa. Charakter współczesnego samorządu terytorialnego idzie w kierunku ewolucji zwiększania zadań własnych a ograniczania zadań zleconych.

Na zwiększanie liczby zadań lokalnych wpływa rozrost funkcji współczesnego państwa, powoduje wzrost zadań publicznych. Czynnikiem następnym jest także wzrost oczekiwań społecznych, wzrastają potrzeby społeczności w związku z tym występuję wzrost zadań własnych samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry