Ocena brak

Podział zaburzeń afatycznych (syndromy afazji) - Afazja Broca

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Powstaje na ogół wskutek uszkodzenia tylnej części trzeciego zakrętu czołowego. Głębokość afazji bywa różna: od całkowitego zniesienia mowy do niewielkiego deficytu. W stanie ciężkim występują głębokie zaburzenia fluencji, artykulacja może być zupełnie zniesiona, w późniejszym okresie zaburzenia artykulacyjne ujawniają się we wszystkich czynnościach mowy, a więc w powtarzaniu, nazywaniu, mówieniu spontanicznym.

W stanie lżejszym stwierdzamy: parafazje głoskowe, obrastania, opuszczenia; w wypowiedziach dłuższych: agramatyzmy, tzw. styl telegraficzny, perseweracje. Rozumienie mowy jest stosunkowo dobre, a jeśli jest zaburzone, to w mniejszym stopniu niż nadawanie mowy. W piśmie ujawniają się podobne trudności jak w mowie.

Podobne prace

Do góry