Ocena brak

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Władza versus panowanie

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Władza oznacza przede wszystkim szansę urzeczywistnienia wewnątrz określonego stosunku społecznego własnej woli – także wbrew oporowi – i niezależnie od tego, na czym owa szansa się opiera, podstawę stanowi założenie, że dany rozkaz zostanie wykonany.

Panowanie to prawdopodobieństwo, że określony rozkaz zostanie wykonany lub też szansa znalezienia posłuchu właściwej osoby dla rozkazu i określonej treści, panowanie odznacza się następującymi cechami:

Panowanie wynika z przewagi, którą można wykorzystać do przeforsowania swojej woli, czyli zrealizowania władzy. Góruje się nad kimś sprawnością fizyczną, wiedzą, doświadczeniem, majątkiem i innymi warunkami pozwalającymi podporządkować go sobie. Jednakże nie da się panować bez posłuchu. Władza jest więc swego rodzaju konkretyzacją, ucieleśnieniem panowania. W rozważaniach dotyczących relacji między panowaniem i władzą stosuje się stopniowalność podmiotową – ktoś inny panuje a ktoś inny sprawuje władzę. Zatem władza będzie polegać na formułowaniu bieżących programów politycznych, podejmowaniu decyzji i egzekwowaniu ich, a panowanie będzie formą zmuszania podmiotów do podejmowania lub zaniechania określonych działań.

Panowanie nie może być jedynie wynikiem dysponowania siłą, musi mieć legitymację, poparcie, wspólnota wartości; na określonych wartościach opiera się posłuszeństwo. Państwo – oparty na prawomocnej przemocy stosunek panowania nad ludźmi; oparty na autorytecie;

Do góry