Ocena brak

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Cechy charakterystyczne panowania tradycyjnego

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

 • wiara poddanych, że władza jest prawowita, bo istniała zawsze

 • ograniczona przez tradycyjne normy

 • władca nie może ich naruszyć (wyjątek sułtanizm – nieograniczony despotyzm)

 • na mocy wiary w świętość istniejących od dawna porządków

 • najczystszy typ władza patriarchalna

 • rozkazuje „pan” słucha „poddany”, słucha się przez tradycję i szacunek

 • pan może swobodnie udzielać łaski, kieruje się sympatią, antypatią oraz osobistym stosunkiem\

 • nie ma norm formalistycznych

 • nie ma podziału, kompetencji i zakresu władzy

 • liczy się lojalność sługi, nie jego obowiązki służbowe i dyscyplina służbowa

 • 2 formy:

a) czysto patriarchalna struktura zarządzania

 • słudzy w osobistej zależności całkowitej od pana nie ma fachowej selekcji do urzędu, środkami technicznymi zarządza pan wg swego uznania

 • zespołu zarządzającego nie chronią przed pana samowolą żadne prawa (sułtan)

b) struktura stanowa

 • słudzy nie są osobistymi sługami pana, lecz ludźmi niezależnymi dzięki własnej pozycji osób społecznych wyróżnionych, urząd zostaje im nadany, pan nie może ich go pozbawić, środki w ich rękach a nie pana.

 • Zespół zarządzający ma charakter służby

 • o treści rozkazów decyduje tradycja, której nierozważne naruszenie przez panującego zagrażałoby prawomocności jego władzy, opierającej się wyłącznie na świętości tradycji

Do góry