Ocena brak

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Cechy charakterystyczne panowania legalnego

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

 • na mocy ustanowienia

 • najczęstszym typem panowania legalnego jest biurokracja

 • podstawowa idea: można swobodnie tworzyć prawa i zmieniać je za pomocą formalnie poprawnego ustawodawstwa

 • przyznane kompetencje są określane przez obowiązujący porządek normatywny

 • zespół zarządzający jest wybierany lub mianowany

 • zespół zarządzający i wszystkie jego składniki stanowią organa zarządzania (Betriebe)

 • istnienie władzy i jej zakres zależą od ustanowionych wcześniej praw pozytywnych; zasada prawnego racjonalizmu

 • przywódcy nie są władcami osobistymi, ale przełożonymi pełniącymi określone przez prawo funkcje, w ograniczonym czasie

 • rządzeni są wolnymi obywatelami winnymi posłuszeństwo prawu, a nie władcy

 • zarządzający: wybierani, mianowani

 • posłuszeństwo wobec zasady nie osoby (zasada określa komu i w jakim stopniu)

 • urzędnik to wyszkolony fachowiec, stosunek służbowy, określony umową, urzędowanie: praca zawodowa, bezosobowy, obowiązek służbowy, działa formalistycznie w oparciu o zasady, bez emocji i arbitralnych zachowań, jest kimś w hierarchii stanowisk, jest dyscyplina organizacyjna

Do góry