Ocena brak

Podział władz

Autor /merlin Dodano /20.04.2011

O przyporządkowaniu władz oraz o tym, jakie władze dany byt posiada, decyduje forma. Sposoby życia:

  • roślina - wegetatywny sposób życia,

  • zwierzętazmysłowy sposób życia,

  • człowiek - duchowy (intelektualny) sposób życia.

Władze niższe zawsze są w posiadaniu dla formy wyższej. O przejawiających się funkcjach intelektualnych w człowieku decydują jego fizyczne organy, ale treści intelektualne nie będą przetwarzane w mózgu, tylko w intelekcie. Władza nie może być przez nas ujęta jako możność. Jako możność kieruje się do aktu i jest przez niego określana, dlatego władze dzielimy w zależności od istoty aktu, w którym te władze wykonuje. Istnienie władzy zależy od przedmiotu danej władzy. Im władze doskonalsze, do tym powszechniejszego przedmiotu się odnosi. W przypadku władz wegetatywnych przedmiotem jest ciało połączone z duszą. Będzie się to realizować we władzach zmysłowych i intelektualnych:

  • we władzach zmysłowych przedmioty materialne podpadające pod zmysły;

  • we władzach intelektualnych wszelkie niematerialne przedmioty, jakie są w zakresie refleksji intelektualnej czyli byt w ogóle.

Podobne prace

Do góry