Ocena brak

Podział układa naczyniowego

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

W układzie naczyniowym (systema vasorum) odróżniamy część krwionośną oraz część limfatyczną; obie łączą się z sobą i rozwojowo ściśle są z sobą związane. Krew i limfa krążą w układzie cew, które nazywamy naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi albo chłonnymi. W tych cewach, które stanowią obwodową część układu, odróżniamy ścianę naczynia i jego zawartość poruszaną ośrodkowym motorem mięśniowym, sercem. Ponieważ składniki morfotyczne zawieszone w świetle naczyń, we krwi i limfie (ciałka krwi i ciałka limfatyczne), nie są w nich wytwarzane ani przeważnie nie ulegają w nich zniszczeniu, więc do narządów układu naczyniowego oprócz serca, naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz ich zawartości należą również narządy, w których składniki te powstają i niszczeją: szpik kostny, węzły chłonne, inne podobne do nich twory tkanki limfatycznej oraz śledziona. Niektórzy autorzy do narządów układu naczyniowego zaliczają również grasice, ponieważ jako narząd limfocytotwórczy dostarcza ustrojowi limfocytów. Wraz z wielu innymi narząd ten uwzględniliśmy w rozdziale o gruczołach wewnątrzwy-dzielniczych. Również składniki postaciowe krwi i limfy , szpik  oraz twory tkanki limfatycznej, jak plamy mleczne, grudki chłonne, migdałki , omówione były w poprzednich tomach.

Podobne prace

Do góry