Ocena brak

Podział terytorialny państwa

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Z punktu widzenia zarządzania podział państwa na części wykonujące określone funkcje władzy publicznej.

Jest to względnie trwałe(określone są podstawy prawne, które określają zasady i sposób tego rozczłonkowania na jednostki organizacyjne) rozczłonkowanie przestrzeni państwa.

Podział ten wykonywany jest dla określonych podmiotów, które wykonują funkcje administracji publicznej. Podział terytorialny państwa jest także pochodną dla funkcjonowania jednostek organizacji społecznych, partii politycznych, organizacji spółdzielczych, podziały na okręgi wyborcze.

We współczesnym państwie występuje kilka podziałów terytorialnych z uwagi na skomplikowany charakter funkcji państwa.

Podobne prace

Do góry