Ocena brak

Podział systemu prawa polskiego na gałęzie

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

- prawo kostytucyjne:

Reguluje ustrój państwa, władzę w państwie, prawa i obowiązki obywateli.

- prawo administracyjne:

Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody i paszporty itd.

- prawo finansowe:

Reguluje tworzenie i podział budżetu, dochody i wydatki (podatki).

- prawo karne:

Reguluje procedury przy ściganiu i karaniu przestępców.

- prawo cywilne:

Reguluje stosunki o charakterze majątkowym, śwadczenie usług, leasing itd.

- prawo rodzinne:

Reguluje szwiązki małżeńskie, stosunki między małżonkami, adopcja.

- prawo pracy:

Reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem.

- prawo międzynarodowe publiczne:

Reguluje stosunki między państwami.

- prawo międzynarodowe prywatne:

Reguluje i roztrzyga kolizje między różnymi systemami prawa ( mieszne małżeństwa - Polak i Niemka).

Podobne prace

Do góry