Ocena brak

Podział struktur organizacyjnych

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Podział struktur organizacyjnych

Transkrypt

Strukturalne
Charakterystyki
organizacji

Struktury
Hierarchiczne

Charakter zadań

Ściśle określone, względnie
stałe

Podział pracy i specjalizacja Ścisły, pogłębiona
specjalizacja

Formalizacja
(przepisy i procedury)
Koordynacja

Stosunki
podporządkowania i
zależności
Rozmieszczenie uprawnień
do decydowanie i
odpowiedzialności
Podstawa władzy
Zróżnicowanie wpływów
między szczeblami
Trwałość Struktury
organizacyjnej

Organiczne
Luźno określone, niestabilne,
Wynikające z oczekiwań
współpracowników i
przełożonych
Ogólny, możliwość
zachodzenia na siebie funkcji
i czynności różnych
stanowisk i komórek.
Bardziej uniwersalne
kwalifikacje i wyposażenie
techniczne

Ujęte na piśmie liczne i
szczegółowe procedury i
przepisy
Poprzez hierarchiczne
podporządkowanie i
formalne procedury

Nieopisane i ogólne przepisy i
procedury

Przeważnie hierarchiczne,
pionowe więzi służbowe

Wzajemne wpływy, więzi
wielostronne

Różnorodne środki
koordynacji, rozwinięte
kontakty między ludźmi,
nieformalny przepływ
informacji

Uprawnienie scentralizowane Decentralizacja uprawnień
i odpowiedzialności, sieć
ośrodków decyzyjnych
Decyduje pozycja hierarchii
Decyduje wiedza zawodowa i
umiejętności
Relatywnie duże

Relatywnie małe

Wysoki stopień trwałości

Stale korygowana struktura
stosowanie do sytuacji

Podobne prace

Do góry