Ocena brak

Podział socjologii szczegółowej

Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011

Socjologia dzieli się współcześnie na ponad trzydzieści subdyscyplin. Do aktywnie rozwijających się w Polsce należą m.in. socjologie: pracy (interesuje się społecznymi aspektami pracy, wpływem warunków społecznych na motywy, przebieg, intensywność i wyniki pracy.

Bada również skutki, jaki praca wywołuje w różnych zbiorowiskach), organizacji i zarządzania, wsi, miast, wychowania i oświaty, rodziny (analizuje strukturę tej zbiorowości, jej wewnętrzne stosunki, pełnione funkcje. Rodzina jest podstawową grupą życia społecznego stanowi czuły instrument zmian społecznych, przejawów kryzysu, rozkładu różnych instytucji społecznych, przeobrażeń w sferze wartości), kultury, medycyny, prawa (bada formy i przejawy funkcjonowania norm prawnych, ustawodawstwa w społeczeństwie.

Interesuje się ewolucją poglądów na normy prawne oraz świadomością prawną różnych zbiorowości społecznych i całego społeczeństwa. Zajmuje się społecznymi warunkami przestrzegania prawa, zależnością między ustawodawstwem a przestępczością i dezorganizacją społeczną), religii, wiedzy i nauki, moralności.

Podobne prace

Do góry