Ocena brak

Podział przedsionka sercowego

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Podział pierwotnie pojedynczego przedsionka na prawy i lewy rozpoczyna fałd wsierdzia zwany przegrodą (przedsionkową) pierwszą (septum primum), wyrastający w 5 tygodniu z tylnej i górnej ściany przedsionka  w dół ku przegrodzie pośredniej kanału uszkowego. Zanim jednak do zespolenia się ich dojdzie i nim zamknie się otwór pod przegrodowy utrzymujący komunikację między przedsionkami, przez zanik górnej części przegrody powstanie tzw. otwór owalny

pierwszy (foramen oiale primum). Przegrodę pierwszą uzupełnia tzw. przegroda druga (septum secundum) wyrastająca w 7 tygodniu z górnej przedniej ściany przedsionka prawego obok przegrody pierwszej. Ma ona kształt sierpa otwartego ku tyłowi. Sierp ten tworzy następnie pierścień okalający swą wewnętrzną krawędzią otwór ow alny drugi (foramen ovale secundum). Otwory te, pierwszy i drugi, nie pokrywają się z sobą. Obie przegrody zrastają się przylegającymi ścianami; przegroda pierwsza zasłania otwór owalny drugi jako jego zastawka (ualuula foraminis ovalis). Brzeg przedni zastawki nie zrasta się jednak do końca życia płodowego z krawędzią przednią tego otworu, pozostawiając tu   szczelinę, przez którą do momentu urodzenia się dziecka krew przepływa z przedsionka prawego do lewego.

Podobne prace

Do góry