Ocena brak

Podział procesu produkcyjnego

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Proces produkcyjny można podzielić na:

 • proces technologiczny – zespół czynności w wyniku których materiały, surowce zmieniają swoje normy, wymiary, wygląd zewnętrzny, właściwości fizykochemiczne lub wzajemne położenie lub wzajemne położenie. Z punktu widzenia normy czasu omawiamy to co się dzieje w czasie głównym

 • procesy pomocnicze – to wszystkie te procesy, które ułatwiają przebieg procesu technologicznego. Są to:

 1. procesy przygotowawcze:

 • technologiczne przygotowanie produkcji

 • segregowanie

 • kompletacja

 • przygotowanie pomocy warsztatowych

 • ? dokumentacji

 1. procesy transportu

 • transport wewnętrzny jako system, który stanowi pewną część

 • transport z zewnątrz

 1. procesy kontrolno – pomiarowe – dokonanie pomiarów i prób w różnych miejscach i na różnych etapach produkcji, których celem jest ustalenie zgodności wyrobów ze specyfikacją lub ustalonym wzorcem

 2. proces magazynowania

Podobne prace

Do góry