Ocena brak

Podział organizacji międzynarodowych

Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011

a) Polityczne- np. Światowa Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna)

b) Sportowe- np. Międzynarodowa Organizacja Lekkiej Atletyki

c) Wyznaniowe-Światowy Kongres Żydów

d) Naukowe-Stowarzyszenie Prawa Międzyn.

e) Kulturalne i oświatowe- Międzyn. Federacja Operatorów Filmowych.

f) Zawodowe i inne.,,Ruchy międzynarodowe są związkami zazwyczaj słabo zinstytucjonalizowanymi, choć powołują własne organy czy tylko sekretariaty, to zwykle ich efektywność daleko wykracza poza działalność samych międzyn. organów.

Organy te mają bardzo ograniczone funkcje. Ułatwiają porozumiewanie się członków ruchu, harmonizują ich działalność . przygotowują międzyn. spotkanie-ułatwiają współpracę i koordynację stanowisk” ( J. Popiuk-Rysińska)

Podobne prace

Do góry