Ocena brak

Podział metod kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Klasyfikacja metod nauczania wg Cz. Kulisiewicza:

  • metody oparte na obserwacji: pokaz, pomiar;

  • metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką;

  • metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych;

  • metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa

( myślę ze chodzi o Kulisiewicza bo Kupisiewicza nie mogłem znaleźć, sprawdzcie to i poprawcie jak jest żle)

(Kulisiewicz Cz , Kupisiewicz Cz , i Kpisiewicz Cz, to ten sam gość ale który jest prawdziwy ? )

Podobne prace

Do góry