Ocena brak

Podział magazynów

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Ze względu na sposób przechowywanego towaru magazyny można podzielić na: 

* otwarte - są to ogrodzone place składowe, gdzie przechowywany materiał nie posiada stałej ochrony przed wpływami atmosferycznymi. W magazynach tych przechowywane są materiały pochodzenie mineralnego np.węgiel, drzewo, wełna mineralna itp., półotwarte - to miejsca gdzie składowane materiały i surowce zabezpieczone są dachem, czasami posiadają dwie lub trzy ściany. Przechowywane tam towary odporne są na zmiany temperatury, zamknięte

* naziemnie - posiadają pełną obudowę ścian, podłogę oraz dzwi a przeważnie okna. Warunki wewnętrzne umożliwiają regulację temperatury, mają instalację oświetlenia elektycznego. Przeznaczone są dla artykułów wymagających regulacji temperatury, zamknięte podziemnie - stanowią wraz z magazynem naziemnym jeden budynek.

Usytuowanie takich magazynów dyktowane jest przeważnie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w momencie magazynowania towarów łatwopalnych, specjalne - przeznaczone do przechowywania konkretnego produktu, mogą być nimi magazyny podziemne i nadziemne.

Podobne prace

Do góry