Ocena brak

Podział kosztów

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

  1. Koszty księgowe (explicite, jawne)koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne – amortyzację,

  2. Koszty ukryte (implicite) – koszty faktycznie nie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które mogłoby one ponosić, gdyby wykorzystano go w innym możliwym zastosowaniu (koszt alternatywny),

  3. Koszt ekonomiczny – suma kosztów jawnych i ukrytych powiększona o tzw. zysk normalny – czyli minimalna wielkość zysku skłaniającą producenta do pozostania w branży. Zysk ekonomiczny (zysk czysty, nadzwyczajny, ponadnormalny) – różnica między przychodami z działalności a kosztami ekonomicznymi.

Podobne prace

Do góry