Ocena brak

Podział kapitału intelektualnego na kategorie

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Kapitał intelektualny można podzielić na cztery następujące kategorie:

 

 1.  
  •  
   1. Aktywa rynkowe czyli potencjał związany z niematerialnymi aktywami rynkowymi, jak: różne marki, klientów, ich lojalność, powtórną działalność handlową, zaległości, kanały dystrybucyjne, różne kontrakty i umowy, jak np. licencje.

 

 1.  
  •  
   1. Aktywa odnoszące się do ludzi, które obejmują ogólną ekspertyzę, zdolności do rozwiązywania problemów i zdolności przywódcze, przedsiębiorczość i umiejętności kierownicze.

 

 1.  
  •  
   1. Aktywa własności intelektualnej obejmują znajomość rzeczy czyli podstawowe kompetencje i kapitał ludzki, tajemnice handlowe, prawa autorskie, patenty i różne prawa projektowe a także znaki handlowe i usługowe.

 

 1.  

Podobne prace

Do góry