Ocena brak

PODZIAŁ KANAŁU MIEDNICY

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Obie płyty mięśniowe, zwłaszcza dźwigacz odbytu dzielą całą przestrzeń miednicy małej czyli jamę miednicy (cainim peluis) albo raczej kanał miednicy  na część nad przeponową i pod-przeponową.

Obie przepony tworzą więc przegrodę między tymi częściami , a równocześnie tworzą dno części nadprzeponowej; tylko ta górno-przyśrodkowa część kanału mieści narządy miednicy małej, stanowi więc przestrzeń trzewną miednicy małej. Przestrzeń ta od góry ograniczona otrzewną jest więc przestrzenią zaotrzewnową miednicy (spatium retroperitoneah), ściślej przestrzenią podotrzewnową miednicy (spatium subperitoneale peluis), w odróżnieniu od górnej, wyżej położonej części miednicy, od jamy otrzewnej miednicy (cauum peritonei peluis). Przestrzeń podotrzewnową ma kształt lejka, swym zwężonym lejkowatym odcinkiem skierowana ku dołowi sięgając do poziomu wy chodu miednicy.

Część podprzeponowa kanału miednicy nie zawiera już narządów, jest to raczej przestrzeń wypełniona tkanką tłuszczową i tkanką łączną, która łączy się ze skórną podściółką tłuszczową krocza. Ta podprzeponowa część kanału miednicy podzielona jest symetrycznie na dwie połowy przez zstępujący ku dołowi lejek dźwigacza odbytu; obie te połowy przestrzeni podskórnej, prawa i lewa, mają nazwę dołu kulszowo-odbytniczego.

Podobne prace

Do góry