Ocena brak

Podział kanałów dystrybucji

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

I – Liczba podmiotów uczestniczących w pokonywaniu przez produkt drogi od producenta do konsumenta

1) bezpośredni – producent sprzedaje wytworzony przez siebie produkt ostatecznemu nabywcy np. rolnik oferujący swoje plony na targowisku.

2) pośredni – ma miejsce gdy w drodze produktu pomiędzy producentem a konsumentem uczestniczą pośrednicy. Pośrednikiem może być punkt skupu, hurtownik i sprzedawca.

W ramach kanałów pośrednich wyróżniamy:

kanał krótkiproducent – sprzedawca detaliczny – konsument

• kanał długiproducent – punkt skupu – hurtownik – sprzedawca detaliczny – konsument

II – Liczba podmiotów uczestniczących w poszczególnych etapach dystrybucji produktów

1) szerokie – na poszczególnych etapach dystrybucji określonego produktu występuje duża liczba podmiotów np. owoce cytrusowe jest dużo hurtowni i sprzedawców detalicznych

2) wąskie – na poszczególnych etapach dystrybucji produktu występuje niewielka liczba podmiotów np. dystrybucja wyrobów jubilerskich

III – Charakter powiązań

1) konwencjonalne – niski stopień współpracy uczestników, zachowują pełną niezależność, za każdym razem negocjują warunki np. dystrybucja dóbr inwestycyjnych, nieruchomości

• administrowane –jeden z uczestników dominuje nad pozostałymi i narzuca im swoją wolę, posiada przewagę ekonomiczną i jest niejako administratorem kanału dystrybucji

• kontraktowe – oparta na zasadach partnerstwa podmioty gospodarcze reprezentują podobną pozycję na rynku

• korporacyjne – wszystkie szczeble są podporządkowane jednemu kierownictwu, producent przejmuje prawo własności przedsiębiorstw np. poprzez zakup akcji

2) zintegrowane pionowo – współpraca pomiędzy uczestnikami jest wykorzystywana w wielu transakcjach

Podobne prace

Do góry